Nye børn

Indkøring af jeres barn/børn i Troldehøjen

At starte i institution er en stor- og nogle gange overvældende oplevelse for et barn. Uanset om barnet kommer fra dagpleje, er blevet passet hjemme eller kommer fra en anden institution, er det af stor betydning for barnet, at overgangen bliver håndteret på en ordentlig måde og med øje for barnets behov. Opstarten i institutionen, danner grundlaget for barnets tillid, trivsel, tryghed og udvikling i den første tid.

I Troldehøjen er vi meget opmærksomme på indkøringsprocessen, og på at skabe den bedst mulige opstart for dit/jeres barn, i samarbejde med dig/jer.

Indkøringen:

Almindeligvis tager indkøringen ca. en uge med opstart mandag. Vi beder dig/jer om at afsætte tid i kalenderen til dette.

Til at starte med vil vi bede dig/jer om at være på stuen sammen med barnet/børnene. Du/I aftaler med personalet på stuen, om du/I kan prøve at gå ud af stuen uden barnet, og sætte dig/jer op i al-rummet og få en kop te eller kaffe. Denne del af processen foregår over de første 2-3 dage. Alt afhængig af hvornår barnet begynder at udvise tryghed og tillid til de voksne, vil vi foreslå dig/jer at aflevere barnet, og komme tilbage efter et par timer eller efter frokost.  På 5. dagen, håber vi at I kan aflevere barnet og fortsætte videre til jeres daglige gøremål.

I nogle tilfælde oplever vi at barnet har behov for en længere proces. I de tilfælde finder vi i samarbejde med dig/jer ud af hvordan den videre proces skal være og hvad der, for dig/jer, kan lade sig gøre.

Efter de første 3. måneder indbyder vi jer til en samtale, hvor vi gerne vil høre om jeres oplevelse af hvordan det går med barnet/børnene. Vi vil ligeledes orientere jer om vores observationer og oplevelser.

I er selvfølgelig, til hver en tid velkomne til at bede om en samtale omkring trivsel og andre spørgsmål.

Overgang fra Mummitroldene til Bjerg-/Skovtroldene

I forbindelse med overgangen fra Mummitroldene til Bjerg-/Skovtroldene, vil vi i god tid informere jer, om planen med at flytte Jeres barn. Processen starter ca. 3 uger før den officielle flytning. Jeres barn/børn kommer i den periode, på besøg på den pågældende stue så de bliver trygge ved de nye omgivelser, børn og voksne på stuen.

Efter besøgsperioden, starter barnet/børnene endeligt op på den nye stue. Vi forventer, i denne forbindelse, ikke at det er nødvendigt at I bliver på stuen sammen med jeres barn.

Hvis vi oplever behov for ekstra tiltag i processen, vil vi snakke med jer om, hvilken løsning vi gerne vil anvende.

Aflevering:

Når du/I afleverer, er det vigtigt at du/I har god tid til at komme ind og få lagt overtøj m.v. på plads. Herefter beder vi dig/jer om at få sagt godmorgen til de voksne på stuen ( ml. 6.45 og 8 er alle ankomne i al-rummet). I er velkomne til at få en kop te eller kaffe, hvis du/I kommer ml. 6.45 og 8.00. Det er meget vigtigt at du/I udviser tillid og tryghed til at aflevere barnet/børnene. Børn aflæser nemlig i høj grad forældrenes reaktion og reagerer derudfra. Udviser du/I ro ved situationen vil sandsynligheden for at dit/jeres barn er tryg øges markant. Det modsatte vil ske hvis I udviser, at I er kede af at skulle aflevere.

Vi vil, som personale gerne være behjælpelige med at sige farvel sammen med barnet. I tidsrummet hvor vi er i al-rummet, vinker vi gerne med barnet ved ” vinkevinduet”. Efter kl 8.00 er vi på stuerne og har derfor kun mulighed for at hjælpe med at sige farvel derindefra.