SKOVFRÆSERNE

Hos skovfræserne er vi to friske voksne og en flok glade og aktive børn. Hos skovfræserne går de ældste børnehavebørn.

Skovfræserne holder morgensamling hver dag, ca. kl. 9.  Morgensamlingens formål er især til at forberede børnene på dagens aktiviteter. Børnene lærer at vente på tur, lytte til hinanden, modtage en kollektiv besked, opmærksomhedstræning, personlig udvikling, socialt sammenhold og forståelse for hinanden, samt at træne hukommelsen.

Skovfræserne tager i skoven tre formiddage om ugen. På disse dage arbejdes der målrettet med science, nysgerrighed, at undre sig, eksperimentere, begreber, massefylde, dyrenavne, evolution, liv og død. Vores børn spiser Skovsyre, og ved hvilke planter der stikker, og kan genkende mange forskellige kryb og kravl som findes i skovbunden.Der ud over lærer børnene også færdselsregler, at tage beslutninger i trafikken, højre, venstre, overblik, at hjælpe hinanden, omsorg, at passe på sig selv, modtagelse af kollektive beskeder.

Den daglige frokost spises enten i skoven eller på stuen. Her lærer børnene at holde bordskik, deltage i fællesskab, lytte til hinanden, hjælpe hinanden, argumentation, gengive besked og at smage på forskellig mad.

Legen er en vigtig del af børnenes udvikling, og i den børneinitierede leg, lærer børnene at forhandle, planlægge, lytte til hinanden, give plads, hjælpe hinanden. De voksne er altid i nærheden til at hjælpe.

Skovfræserne har snakkegrupper, hvor der arbejdes med ”Fri for Mobberi”. Her lærer børnene blandt andet at lytte til hinanden, se hinanden, at reflektere og argumentere og at acceptere hinanden.

Hver dag bruges garderoben også som et læringsrum. I garderoben lærer børnene blandt andet selv at tage tøj af og på, at kunne klare sig selv, at hjælpe hinanden, viden om hvilket tøj man skal have på den enkelte dag – det giver selvværd til børnene at være selvstændige og selvhjulpne.

Når vi arbejder med projekter deltager børnene ved at komme med idéer, at vise initiativer til de forskellige projekter. Vi følger børnenes idéer. Det giver glæde og selvværd at være med til at bestemme og lytte og følge andres idéer.

Generelt arbejder vi på at skabe ro omkring børnene. Det giver et bedre læringsmiljø, bedre koncentration og fordybelse, sammen med andre børn og voksne. Der er også mulighed for ro og pauser gennem dagen, til de børn som har brug for det.

På vores hjemmedage bruger vi hammer og sav i træværkstedet, arbejder med dialogisk læsning, børnenes relationer og styrkelse af selvværd, så vi trygt kan sende nogle glade og seje unger, videre i samfundet.

Du kan læse mere om skovtilbuddet i fanen : SKOVTILBUD