Velkommen i Troldehøjen

Troldehøjen er en lille hyggelig institution, som er beliggende i Nødebo. Vi prioriterer at bruge skoven meget som læringsrum. Vi er pt. normeret til 46 børn, men med en kapacitet på op til 66 børn. Det vil sige at vi har rigtig god plads. Vores hus er godt indrettet med 4  stuer. to børnehavestuer/skovstuer, en mellemgruppe og en vuggestue. Der ud over har vi et fællesrum, et stillerum, og et stort rytmikrum i kælderen. Vi har en god legeplads, med masser af legemuligheder. Blandt andet et stort piratskib og et udeværksted.

Det vigtigste for os er omsorg og tryghed for det enkelte barn. Vi har et godt forældresamarbejde. Vi tilbyder trivselssamtaler en gang om året, men der ud over er man altid velkommen til at få en samtale om sit barns trivsel.

Vores hus ligger tæt på skov og sø, og vi har en skøn legeplads, med masser af udfoldelsesmuligheder. Vuggestuen har sin egen lille overskuelige legeplads, som er adskilt fra den store legeplads med et lille hegn, så de mindste kan tumle rundt uden at blive tromlet ned af de store. Vi er meget ude, og vores ældste børn går fast i skoven tre formiddage om ugen (se mere under fanen "skovtilbud").

I Troldehøjen har vi madordning til vuggestuebørnene 0-2 år. Maden laves af vores dygtige køkkenansvarlige, Charlotte. Maden er primært økologisk, og vi har en minimal-sukker politik, som gælder for hele huset. (se under politikker). Børn 3-6 år medbringer selv madpakke. Der ud over er der en forældrestyret frugtordning, som sørger for frugt og brød formiddag og eftermiddag.

Vi har primært børn fra Nødebo, men vi tager også gerne imod børn fra andre dele af Hillerød.