Hverdagen i Troldehøjen

I Troldehøjen er børnene fordelt på 3 stuer. Når klokken er ca. 8.00 går børn og voksne på deres respektive stuer. Den næste time er der mange børn der bliver afleveret og som skal sige farvel til deres mor eller far. Det er helt individuelt hvad det enkelte barn har brug for at hjælp til at sige farvel. Nogle vil fx gerne vinke selv og andre vil gerne afleveres på skødet af en voksen, andre er bare i gang med at lege med det samme.

Når klokken bliver ca. 9 holder alle stuer morgensamling. Morgensamling består af forskellige pædagogiske aktiviteter og de enten starter eller slutter af med lidt brød og frisk frugt. Vi ser helst at der ikke afleveres børn midt i morgensamling, da det er meget forstyrrende for aktiviteten.

Efter morgensamling har de forskellige stuer forskellige aktiviteter. Særligt i vuggestuen (mummitroldene) og mellemgruppen (bjergtroldene), er dagene meget strukturerede. Børnene fordeles i mindre grupper om formiddagen og laver dagens planlagte aktiviteter. Aktiviteterne kan både foregå ude og inde. Når klokken er 11 spises der frokost og efter frokost er der mange der skal sove og andre der skal ud og lege. I løbet af eftermiddagen er der særligt fokus på de børneinitierede lege. Vi er ofte meget ude om eftermiddagen, især i sommer halvåret, men nogle gange er vi også inde. Hos de ældste "skovtroldene" er dagene også strukturerede, men med plads til lidt flere impulsive idéer. Tre dage om ugen foregår formiddagens aktiviteter i naturen.