Pædagogisk læreplan
Publiceret den 28. maj 2015

Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud arbejde med læreplaner, indeholdende 6 temaer:

1.       Alsidig personlig udvikling

2.       Sociale kompetencer

3.       Sproglig udvikling

4.       Krop og bevægelse

5.       Natur og Naturfænomener

6.       Kulturelle udtryksformer og værdier

 

I Hillerød Kommune vil arbejdet med de 6 læreplanstemaer fremgå af den pædagogiske handleplan som udarbejdes i det enkelte område / den enkelte institution.

Bilag
Samlet Pædagogisk Handleplan for Område Syd-Øst, 2016