Årshjul 2018-2019

 

Periode

Tema

Hvad lærer vi

Fra midt i august - sidst i september

”Fra jord til bord”

Natur/science, kost og sundhed, årstider

Oktober og november

”Fortællinger”

Sproglig opmærksomhed/udvikling,

drama, fantasi, rollelege

Fra midt november - juleferien

”kunst og kulturelle udtryksformer”

Jul, traditioner, kreativitet, finmotorik, æstetik

Januar - marts

”Krop og bevægelse – Yoga, massage, wellness og sanseprojekt”

Kropsbevidsthed, sansning, balance, hvem er jeg/hvem er du?

April - maj

”krible krable”

Natur/science, smådyr, insekter, årstider

Juni

 

”Back to basis – genbrug – legetøjsfri periode”

Kreativitet, fantasi, miljø

Juli – midt august

”sommerferie”

Nye fællesskaber, spontanitet, ture

Vi har der ud over emner der kører hele året

”Dialogisk læsning, skovgruppe/natur-science, børnefællesskaber/venskaber”

Sproglig udvikling, nysgerrig/undersøgende tilgang til naturen, dannelse

Faste traditioner over året

Sommerfest, jul, fastelavn, påske, bedsteforældredag

Dansk kultur og traditioner