Skovtilbud

Troldehøjen har et unikt skovtilbud. Alle de ældste børn hos skovfræserne, går i skoven fast 3 dage om ugen fra 9.30-12.30. Skovtroldene, hvor de lidt yngre børnehavebørn går, går i skoven/naturen mindst 2 dage om ugen.

 

Specielt for Skovgrupperne:

Børnene hos Skovtroldene tilbringer 2-3 dage om ugen ude i naturen. Der er højere til loftet og naturen er et enestående rum med plads til udfoldelse for både krop og sind.

Skovtroldene er ude på alle årstider, og i næsten alt slags vejr og vi bevæger os i for skellige typer landskaber. På den måde styrkes børnenes sanseapparat og de udfordres og stimuleres motorisk.

Mange fagfolk mener, at naturoplevelser i barndommen bidrager positivt til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. I naturen er der plads til undres, stille spørgsmål og finde svar.

Naturen giver børnene mulighed for at hente et førstehåndsindtryk af dyr og planter og forstå sammenhænge og lovmæssigheder imellem dyr, planter, vejr og øvrige naturbetingelser. Troldehøjen er omgivet af fantastisk natur, og den benytter vi. Esrum sø, Danmarks mest vandrige lige i baghaven, og vi bor praktisk talt i Gribskov, Danmarks ældste skov.

Gennem færden og leg i naturen får børn mulighed for at bygge, skabe, konstruere og eksperimentere med forskellige materialer.

I naturen er der "højt til loftet" og plads til både de af børnene som leger en vild leg med grene, og de som sidder stille, og undrer sig over nogle af de fantastiske mirakler en flok myrer kan bibringe naturen.

Ved at bruge naturen som eksperimentarium og legerum, håber vi at danne grundlaget for en interesse, respekt og ansvarlighed for naturen og miljø, der rækker udover børnenes tid i børnehaven.

Gribskov er mangfoldig og spændende, og som Danmarks anden største skov også geografisk stor. Derfor har Troldehøjen investeret i 3 elcykler med lad, så der er mulighed for at komme langt ind i skoven, der hvor børnene kan opleve store enge, mystiske damme, smukke søer og gamle jættestuer.

Vi har også dejlige tuer til de omliggende naturlegepladser Egehjorten og ved Skovskolen.

På hjemmedagene deltager vi i aktiviteter i institutionen, hvor vi arbejder med forskellige emner/temaer over året.

En dag i skoven kan være en fysisk hård belastning for nogle børn, da vi går og bevæger os meget, men for de fleste er det en fantastisk mulighed for motion og for at brugt noget energi.